Kinesitherapie

Algemene kinesitherapie

De algemene kinesitherapie richt zich vooral tot het behandelen van problemen van musculuskeletale aard zoals tendinopathieën, rugscholing bij nek-en ruglast, voorste kruisband letsels, enkelverstuikingen, spierletsels (spierscheuren, verrekkingen, contracturen,..), en post-operatief herstel.

Wij richten ons op zowel een persoonlijke manuele aanpak en een actieve benadering doormiddel van oefentherapie om uw probleem op te lossen. Wij bieden bijvoorbeeld verscheidene krachtapparatuur en cardiotoestellen aan (waaronder Leg press en een functioneel trekapparaat) die in staat zijn om spieronevenwichten, cadansverschillen etc vast te stellen en uw problematiek zo gepersonaliseerd mogelijk aan te pakken.

Wij richten ons op zowel een persoonlijke manuele aanpak en een actieve benadering doormiddel van oefentherapie om uw probleem op te lossen. Wij bieden bijvoorbeeld verscheidene krachtapparatuur en cardiotoestellen aan (waaronder Leg press en een functioneel trekapparaat) die in staat zijn om spieronevenwichten, cadansverschillen etc vast te stellen en uw problematiek zo gepersonaliseerd mogelijk aan te pakken.

Aangezien slechts een klein percentage patiënten thuisoefeningen regelmatig uitvoert en blijft volhouden zorgen we er voor dat tijdens de kinesessie extra tijd wordt gemaakt voor oefentherapie met persoonlijke begeleiding. Bij verschillende patiëntengroepen (chronische aspecifieke lage rugpijn, fibromyalgie, CVS, hartpatiënten etc) zien we dat een verandering van levensstijl cruciaal is. Blijven bewegen na 9 of 18 courante kinesessies is vaak noodzakelijk als de patiënt niet opnieuw wil hervallen.

Sportkinesitherapie

De sportkinesitherapeut is gespecialiseerd in zowel het behandelen en de preventie van sportletsels. Hiervoor behandelen wij de atleet in zijn totaliteit door middel van een functionele analyse om de balans in zijn volledige kinetische keten te herstellen.

Ook in de laatste fase van revalidatie kan een sportspecifieke benadering een meerwaarde bieden. Aan de hand van oefentherapie met basiselementen uit uw sportdiscipline (snelkracht/ uithouding/ wendbaarheid/sprongkracht etc.) en wetenschappelijk onderbouwd trainingsadvies wordt u optimaal begeleid om uw sport terug te hervatten.

-neurologische revalidatie: Voor patiënten met polyneuropathieën patiënten, MS, dwarslaesie etc is een neurologische revalidatie van cruciaal belang om hun quality of life te kunnen behouden/bevorderen. Afgestemd op de aandoening van de patiënt kan zowel op conditie, evenwicht, motorische controle en functionele kracht gewerkt worden.

INFO

Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen, gelieve ten laatste 24u op voorhand af te bellen.
Afspraken die niet worden afgebeld worden aangerekend (zonder tussenkomst van de mutualiteit).

Wat brengt u mee bij uw eerste afspraak?
  • het voorschrift van de arts (maximum 2 maanden oud)
  • 2 klevers van de mutualiteit
  • uw identiteitskaart
  • eventuele verslagen van operatie of medische beeldvorming ( RX, Echo, MRI,..)
  • comfortabele kledij

CHARLOTTE DE PUS

Charlotte is een bezige bij met interesse in actief bewegen en motiveren. Ze is voormalig halve fond atlete (bij Vlierzele Sportief en Eendracht Aalst), huidig recreatief lange afstandsloopster en occasioneel wielertoeriste bij WTC Niet Versagen. Ze had reeds 6 jaar een eigen kinepraktijk in fitness Gym plus in sportcomplex schotte (Erembodegem). Daar heeft ze ervaring kunnen opbouwen in orthopedische revalidatie, sport en ook neurologische revalidatie.
“Naast de manuele behandeling ligt mijn hart vooral bij het actief revalideren. Aangezien slechts een klein percentage patiënten thuisoefeningen regelmatig uitvoert en blijft volhouden zorg ik er voor dat tijdens de kinesessie extra tijd wordt gemaakt voor oefentherapie met persoonlijke begeleiding.”
optie sportkine (musculoskeletale aandoeningen) aan Universiteit Gent
Door middel van een Noors systeem bestaande uit touwen en elastieken kan de kinesitherapeut gerichter op zoek gaan naar zwakke schakels in de spierketen. Doordat er functioneler kan gewerkt worden geven deze een meerwaarde aan de klassieke stabilisatietraining.
Actieve begeleiding van (ex-)kankerpatiënten. Na een uitgebreide anamnese en screening wordt er een persoonlijk behandelprogramma gericht op jouw specifieke noden opgesteld. We bieden een optimale ondersteuning om uw fysieke conditie en welbevinden terug op te bouwen. Voor de gepaste nazorg indien nodig met doorverwijzing naar collega zorgverleners (voeding, psychologische ondersteuning)
Beiden te volgen in 2022.
Charlotte De Pus
Charlotte De Pus