Kinesitherapie

Algemene kinesitherapie

De algemene kinesitherapie richt zich vooral tot het behandelen van problemen van musculuskeletale aard zoals tendinopathieën, rugscholing bij nek-en ruglast, voorste kruisband letsels, enkelverstuikingen, spierletsels (spierscheuren, verrekkingen, contracturen,..), en post-operatief herstel.

Wij richten ons op zowel een persoonlijke manuele aanpak en een actieve benadering doormiddel van oefentherapie om uw probleem op te lossen. Wij bieden bijvoorbeeld verscheidene krachtapparatuur en cardiotoestellen aan (waaronder Leg press en een functioneel trekapparaat) die in staat zijn om spieronevenwichten, cadansverschillen etc vast te stellen en uw problematiek zo gepersonaliseerd mogelijk aan te pakken.

Aangezien slechts een klein percentage patiënten thuisoefeningen regelmatig uitvoert en blijft volhouden zorgen we er voor dat tijdens de kinesessie extra tijd wordt gemaakt voor oefentherapie met persoonlijke begeleiding. Bij verschillende patiëntengroepen (chronische aspecifieke lage rugpijn, fibromyalgie, CVS, hartpatiënten etc) zien we dat een verandering van levensstijl cruciaal is. Blijven bewegen na 9 of 18 courante kinesessies is vaak noodzakelijk als de patiënt niet opnieuw wil hervallen.

Sportkinesitherapie

De sportkinesitherapeut is gespecialiseerd in zowel het behandelen en de preventie van sportletsels. Hiervoor behandelen wij de atleet in zijn totaliteit door middel van een functionele analyse om de balans in zijn volledige kinetische keten te herstellen.

Ook in de laatste fase van revalidatie kan een sportspecifieke benadering een meerwaarde bieden. Aan de hand van oefentherapie met basiselementen uit uw sportdiscipline (snelkracht/ uithouding/ wendbaarheid/sprongkracht etc.) en wetenschappelijk onderbouwd trainingsadvies wordt u optimaal begeleid om uw sport terug te hervatten.

-neurologische revalidatie: Voor patiënten met polyneuropathieën patiënten, MS, dwarslaesie etc is een neurologische revalidatie van cruciaal belang om hun quality of life te kunnen behouden/bevorderen. Afgestemd op de aandoening van de patiënt kan zowel op conditie, evenwicht, motorische controle en functionele kracht gewerkt worden.

Hydrotherapie

Vanaf februari 2024 kan u op onze locatie te Bavegem ook aquarevalidatie volgen. Deze revalidatievorm helpt zowel voor chronische pijnproblematieken als voor een sneller post-operatief herstel. Door de stuwkracht van het water is een snellere steunname na operatie mogelijk. Hierdoor krijgen we een vlottere mobiliteitswinst ( in combinatie met de manuele therapie). De warmte van het water werkt ontspannend op de spieren en vergemakkelijkt bewegen in het water, wat het dan ook een ideale bewegingstherapie maakt voor graded activity toe te passen bij fibromyalgie, cvs, lichamelijke burnoutklachten alsook chronische lage rugpijnen of bekkenpijnen.
Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen, gelieve ten laatste 24u op voorhand af te bellen.
Afspraken die niet worden afgebeld worden aangerekend (zonder tussenkomst van de mutualiteit).

Wij zetten met ons team in op kwalitatieve zorg, nemen extra tijd voor onze behandelingen en volgen regelmatig bijscholingen en investeren in kwalitatief materiaal om u optimaal te begeleiden. Omdat de overheid ons honorarium niet evenredig indexeerde zijn wij en een groot deel van de kinesitherapeuten in Vlaanderen niet geconventioneerd.

Heeft u recht op een verhoogde tegemoetkoming (code xx1/xx1 op klevertje mutualiteit) dan blijft voor u het conventietarief van toepassing. Gelieve ons dit te melden indien u hiervoor in aanmerking komt. We wensen graag duidelijk en open te communiceren, spreek gerust uw therapeut aan indien u nog vragen heeft. Dank voor jullie begrip en vertrouwen in de praktijk

Wat brengt u mee bij uw eerste afspraak?
  • het voorschrift van de arts (maximum 2 maanden oud)
  • 2 klevers van de mutualiteit
  • uw identiteitskaart
  • eventuele verslagen van operatie of medische beeldvorming ( RX, Echo, MRI,..)
  • comfortabele kledij
Charlotte is een bezige bij met interesse in actief bewegen en motiveren. Ze is voormalig halve fond atlete (bij Vlierzele Sportief en Eendracht Aalst), huidig recreatief lange afstandsloopster en occasioneel wielertoeriste bij WTC Niet Versagen. Ze had reeds 6 jaar een eigen kinepraktijk in fitness Gym plus in sportcomplex schotte (Erembodegem). Daar heeft ze ervaring kunnen opbouwen in orthopedische revalidatie, sport en ook neurologische revalidatie.
“Naast de manuele behandeling ligt mijn hart vooral bij het actief revalideren. Aangezien slechts een klein percentage patiënten thuisoefeningen regelmatig uitvoert en blijft volhouden zorg ik er voor dat tijdens de kinesessie extra tijd wordt gemaakt voor oefentherapie met persoonlijke begeleiding.”
optie sportkine (musculoskeletale aandoeningen) aan Universiteit Gent
Door middel van een Noors systeem bestaande uit touwen en elastieken kan de kinesitherapeut gerichter op zoek gaan naar zwakke schakels in de spierketen. Doordat er functioneler kan gewerkt worden geven deze een meerwaarde aan de klassieke stabilisatietraining.
Actieve begeleiding van (ex-)kankerpatiënten. Na een uitgebreide anamnese en screening wordt er een persoonlijk behandelprogramma gericht op jouw specifieke noden opgesteld. We bieden een optimale ondersteuning om uw fysieke conditie en welbevinden terug op te bouwen. Voor de gepaste nazorg indien nodig met doorverwijzing naar collega zorgverleners (voeding, psychologische ondersteuning)
KineCoach Obesitas is het kwaliteitslabel voor kinesitherapeuten met een bijzondere referentie voor de behandeling en coaching van zowel volwassenen als kinderen en adolescenten met obesitas
Charlotte De Pus
Charlotte De Pus
Sporthoeve team (1)
Sinds juli 2023 versterkt Hanne Van Caneyt ons multidisciplinair team als sportkinesitherapeute

Haar passie voor zorg voor anderen en voor sport leidde haar in 2022 tot het behalen van het diploma van sportkinesitherapeut (UGent). Omdat ze veel belang hecht aan een kwaliteitsvolle therapie volgde ze ondertussen ook nog het postgraduaat manuele therapie (2023), de cursus dry needling en een opleiding rond loopanalyse en preventie. Hanne is actief in de ruitersport, gaat graag lopen en geboeid door voetbal, atletiek, wielrennen en tal van andere sporten.
Hierbij wordt een naald in de spier gebracht. Dry needling werkt op het uitschakelen van de zogenaamde pijnlijke spierknopen ‘triggerpoints’. Een triggerpoint is een drukpijnlijke plek in de spier, die naast lokale pijn ook vaak pijn op afstand veroorzaakt. Belangrijke side note: Wij zien deze techniek als mogelijks aanvullend, niet als therapie an sich. Wij streven tijdens onze kinesessies om de oorzaak van jouw klachten te achterhalen en niet enkel symptomatisch te behandelen. Jouw weak links opsporen dat wil zeggen waar ligt de zwakke schakel in jouw bewegingsketen en deze behandelen is onze dada.

De combinatie van manuele therapie (waar dry needling een deel van kan uitmaken) én functionele oefentherapie is key.